Sterowniki PLC używane są obecnie w wielu systemach automatyki w urządzeniach, maszynach i obiektach. Czym są sterowniki tego rodzaju i jak działają?

Nowoczesne systemy automatyki pozwalają na jeszcze prostsze realizowanie różnych czynności na bazie uprzednio zaprogramowanych algorytmów. Wspierają dzięki temu bezpieczeństwo, efektywność i wydajność szeregu różnych czynności poprzez ich automatyzację. Głównymi elementami, które na to pozwalają, są sterowniki PLC. Czym dokładnie są sterowniki tego rodzaju?

Sterownik PLC – co to jest?

Pod pojęciem sterownika PLC znajduje się programowalny sterownik logiczny – od angielskiego Programmable Logic Controller. Sterowniki tego rodzaju to uniwersalne urządzenia wyposażone w mikroprocesory, które pozwalają na sterowanie działaniem urządzeń, maszyn czy nawet całych obiektów.

Sterowniki PLC muszą być indywidualnie dopasowane do konkretnego zastosowania przez wprowadzenie do ich pamięci konkretnego algorytmu działania. Algorytm ten tworzony jest w języku programowania konkretnego sterownika. Może być on również modyfikowany zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika oraz konkretnego środowiska.

Jak działają sterowniki PLC?

W sterownikach PLC wykorzystuje się układy wejściowe, które zbierają informacje o aktualnym stanie urządzenia, maszyny czy obiektu i żądaniach obsługi, a także układy wejściowe, które są łączone z elementami wykonawczymi, sygnalizacyjnymi, umożliwiającymi transmisję danych.

Program działania sterownika jest cykliczny. Oznacza to, że wykonuje on kolejno zaprogramowane po sobie czynności na bazie stanu wejść sterownika. Na podstawie uzyskanych informacji sterownik może dokonywać automatycznie modyfikacji działania innych maszyn, urządzeń i obiektów przez układy wyjściowe.

Standardowy cykl pracy sterownika PLC to:

  • autodiagnostyka
  • odczyt wejść
  • wykonanie programu
  • zadania komunikacyjne
  • ustawienia wyjść

Za konkretne działanie sterownika PLC odpowiada zatem jego program, który analizuje informacje zbierane przez układy wejściowe, a potem śledzi ich obraz i reaguje konkretnymi zmianami wyjść zależnie od algorytmu.

Zalety i wady sterowników PLC

Dużą zaletą sterowników PLC w porównaniu ze starszymi sterownikami dedykowanymi jest możliwość ich programowania, dlatego też mogą być one modyfikowane w zależności od konkretnych potrzeb. Sterowniki dedykowane, chociaż łatwe w obsłudze, nie posiadają takiej możliwości.

Sterownik PLC może być zatem używany w różnych systemach automatyki, na przykład w halach produkcyjnych, w instalacjach odpowiedzialnych za transport mediów, w obiektach wyposażonych w systemy typu inteligentny budynek. Gdy zajdzie taka potrzeba, jego program działania może być dowolnie zmodyfikowany.

Niestety, sterowniki PLC wymagają posiadania specjalistycznej wiedzy w dziedzinie programowania, co powoduje, że ich obsługa możliwa jest tylko przez wykwalifikowanych inżynierów.

Sterowniki funkcyjne – połączenie zalet sterowników PLC i dedykowanych

Aby połączyć zalety prostych w obsłudze sterowników dedykowanych oraz funkcjonalnych sterowników PLC stworzono sterowniki funkcyjne. Są to zaawansowane sterowniki PLC, które do obsługi nie wymagają posiadania wiedzy programistycznej, ponieważ bazują na intuicyjnych aplikacjach. Mogą być zatem swobodnie programowalne, także przez rozbudowę gotowych już aplikacji.

Jednym z najpopularniejszych typów funkcyjnych sterowników PLC jest sterownik Saia PCD od firmy Saia Burgess Controls. To nowoczesny sterownik pozwalający na dowolną modyfikację parametrów pracy, a także współpracujący z wieloma protokołami komunikacyjnymi.

Sterowniki PLC Saia PCD mogą być także obsługiwane z wykorzystaniem aplikacji dostępnych w przeglądarkach internetowych – dzięki temu możliwa jest prosta i wygodna wizualizacja webowa ich działania.

Dokładne informacje dotyczące sterowników Saia PCD można znaleźć na stronie internetowe ich dystrybutora – firmy Sabur, która od przeszło 25 lat specjalizuje się w rozwiązaniach automatyki: https://www.sabur.com.pl/kategoria-produktu/sterowniki-swobodnie-programowalne-dla-automatyki.