Systemy automatyki budynkowej, które określane są także mianem inteligentnego budynku, są spotykane coraz częściej. Jakie są ich główne zalety?

Automatyzacja procesów związanych z korzystaniem z konkretnych obiektów – domów, biurowców, hal produkcyjnych czy magazynowych – pozwala na uzyskanie szeregu korzyści. Czym dokładnie jest automatyka budynkowa i dlaczego wybierana jest obecnie tak często?

Automatyka budynkowa – co to jest?

Automatyka budynkowa, inteligentny dom, system zarządzania budynkiem, BMS (Building Management System) to określenia stosowane opisu zaawansowanych, zautomatyzowanych rozwiązań technologicznych w budynkach.

Na system automatyki budynkowej składa się układ czujników i detektorów współpracujących ze zintegrowanym systemem zarządzania budynku, który obsługuje jego instalacje i urządzenia.

Informacje pobierane z różnych obszarów przez czujniki i detektory pozwalają systemowi na szybką reakcję na zmiany zachodzące zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Jakie instalacje i urządzenia może obsługiwać automatyka budynkowa?

Dużą zaletą nowoczesnych systemów automatyki budynkowej jest ich wszechstronność. Systemy te posiadają bardzo szerokie zastosowanie, między innymi używane są w biurowcach, budynkach produkcyjnych, magazynowych, obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkalnych, w tym także w domach i mieszkaniach prywatnych.

System automatyki budynkowej może integrować, kontrolować, monitorować, a także zarządzać i raportować instalacjami i urządzeniami takimi jak:

  • oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, także w oparciu o natężenie światła oraz ruch
  • ogrzewanie w całym budynku i w osobnych pomieszczeniach, na bazie odczytów temperatury, pór dnia
  • wentylacja i klimatyzacja, także z wykorzystaniem czujników badających parametry jakości powietrza
  • systemy alarmowy i monitoringowy, które mogą ostrzegać użytkownika, a także przesyłać alarmy do odpowiednich służb
  • system przeciwpożarowy, który może rozpocząć gaszenie pożaru, uruchomić klapy przeciwpożarowe i inne układy oddymiania i zaalarmować Straż Pożarną
  • system kontroli dostępu, także z użyciem domofonów, wideodomofonów
  • system pogodowy, który może decydować o zamykaniu i otwieraniu okien, ogrzewaniu zgodnie z aktualną aurą
  • urządzenia audio oraz video, a także inne urządzenia codziennego użytku

Dodatkowym plusem systemów automatyki budynkowej jest możliwość ich złożonej personalizacji, wobec tego system może być indywidualnie dopasowany do potrzeb użytkownika przez zaprogramowanie jego działania.

Wobec tego automatyka budynkowa może obejmować pełną gamę instalacji i urządzeń, których działanie może zostać zautomatyzowane zgodnie z wymaganiami użytkownika czy użytkowników danej przestrzeni.

Jakie są główne korzyści z zastosowania systemu automatyki budynkowej?

Systemy automatyki budynkowej niosą ze sobą wiele korzyści, dlatego też są one obecnie używane coraz częściej w wielu obiektach – zarówno tych przeznaczonych do użytku prywatnego, jak również obiektów użyteczności publicznej, biurowców, zakładów pracy.

Przede wszystkim inteligentne rozwiązania tego rodzaju pozwalają na maksymalizację funkcjonalności instalacji oraz urządzeń wykorzystywanych w obiektach dla uzyskania jak największego komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. System może wtedy sam dopasować parametry działania wchodzących w jego skład elementów, aby użytkownik nie musiał robić tego samodzielnie.

Także nie bez znaczenia jest możliwość znacznego zmniejszenia kosztów związanych z korzystaniem z budynków wyposażonych w systemy automatyki, na przykład przez wyłączanie nieużywanych urządzeń czy dopasowanie ich parametrów pracy tak, aby zużywały jak najmniej energii.

Dzięki temu automatyka budynkowa przyczynia się również do ochrony środowiska naturalnego, ponieważ może doprowadzić do zmniejszenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń.

Dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie automatyki budynkowej zajmuje się firma Sabur.